vtv18.com
Server
#1 GZ#2 GP#3 GD#4 GF#5 GO#6 GO
(7.1 đ/6484 lượt)
Thông Tin - Lịch Chiếu Lịch chiếu Tân Bạch Nương Tử Truyền Kỳ: tuần đầu chiếu 12 tập, các tuần tiếp theo Thứ 4,5,6 mỗi ngày 2 tập (1 tuần 6 tập) trên VTV18
X